1.2 מה מיוחד באלקטרוניקת הספק לעומת אלקטרוניקה "רגילה"?

עמוד:13

מהדוגמה אפשר לראות שבאמצעות מתג אלקטרוני אידיאלי אפשר לווסת הספק הנמסר לעומס בנצילות של . 100 % כדי לווסת הספק , בנצילות גבוה , בזרם חילופין משתמשים בשיטת בקרת מופע . ( Phase Control ) המעגל שבאיור 1 . 8 הוא מעגל עקרוני לבקרת מופע בזרם חילופין סינוסי . אם נניח שמתח המקור הוא = vV sin ( tw ) נראה , איור , 1 . 9 שעל-ידי " הצתת " המתג sm האלקטרוני ( זהו המונח המקצועי המשמש לתיאור תהליך סגירת המתג ) בפיגור מופע של זווית , a הנקראת זווית ההצתה . במוצא מתפתח מתח חילופין על נגד העומס רק בחלק מהמחזור . זווית ההולכה , הזווית החשמלית שבה מופיע מתח בעומס , בכל אחד מחצאי המחזור היא . -p a מכיוון שבעומס מתפתח מתח חילופין רק בחלק מזמן המחזור , המתח הממוצע והמתח היעיל , המתפתחים בעומס , נמוכים מהמתח הממוצע והיעיל שהיו מתפתחים בעומס , ללא בקרת מופע . באמצעות שינוי זווית ההצתה , במעגל ההצתה , ניתן לבקר את ההספק בעומס . איור 1 . 8 מעגל עקרוני לבקרת מופע בזרם חילופין סינוסי איור 1 . 9 מתחים שונים כתלות בזווית חשמלית במעגל העקרוני באיור 1 . 8

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר