1.2 מה מיוחד באלקטרוניקת הספק לעומת אלקטרוניקה "רגילה"?

עמוד:12

פתרון נחשב את ההספק הממוצע עם כל אחד מגורמי המחזור הנתונים , בעזרת המשוואה : ( 1-2 ) 2 V avg () ( 1-2 ) p = R כאשר : – p הספק ממוצע – V מתח ממוצע av . 1 במקרה הראשון , כאשר מתגה סגור כל הזמן , נקבל : = VV = 230 V avg () . 2 ההספק המתפתח הוא , 100 W כפי שראינו בחישוב שביצענו קודם . במקרה השני , כאשר המתג סגור מחצית מן הזמן , המתח הממוצע הוא : וההספק בעומס הוא . 25 W . 3 במקרה השלישי , כאשר תגהמ סגור 10 % מן הזמן , המתח הממוצע הוא : וההספק בעומס הוא . 1 W הנצילות , בכל שלושת המקרים , היא , 100 % זאת מכיוון שאין פיזור של הספק במתג . איור 1 . 7 צורת הגלים עם גורמי מחזור שונים

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר