1.2 מה מיוחד באלקטרוניקת הספק לעומת אלקטרוניקה "רגילה"?

עמוד:11

מערכת לוויסות הספק במתח ישר באמצעות מתג אלקטרוני מוצגת באיור . 1 . 6 כאשר המתג סגור , כל ההספק מתפזר בעומס . בהנחה שהמתג אידיאלי , לא יהיו במערכת הפסדי הספק , מכיוון שמפל המתח על המתג הוא אפס . כאשר המתג פתוח לא זורם זרם במעגל , וההספק המסופק לעומס הוא אפס . גם ההספק המתפזר במתג הוא אפס , מכיוון שלא זורם זרם במעגל . מכאן ששימוש במתג מבטיח נצילות של 100 % בשני מצבי המתג . כדי לבקר את ההספק הנמסר לעומס , יש לפתוח ולסגור את המתג , כלומר למתג אותו באופן מחזורי . בדרך זו ניתן לווסת את ההספק הממוצע בעומס בין 100 % ל- 0 % מההספק המרבי . את המתג ממשים באמצעות רכיב אלקטרוני , כגון טרנזיסטור או טריסטור – נכיר את שני הרכיבים האלה ואחרים בהמשך . את הרכיבים האלה ניתן למתג מאות , ואף עשרות אלפי פעמים בשנייה . ככל שנדרש הספק גדול יותר בעומס , יש להאריך את משך הזמן שבו המתג סגור ( T on ) מתוך זמן המחזור של זרם החילופין . הבקרה על שיעור ההספק הנמסר לעומס מתבצעת על-ידי שינוי של . T on היחס בין הזמן שבו המתג סגור , , T ובין זמן המחזור , , T נקרא " גורם המחזור " . ( Duty Cycle ) מגדירים אותו כך : T ( 1-1 ) . DC on = × 100 % T דוגמה 1 . 2 חשב את המתח וההספק הממוצעים המתפתחים בעומס עבור שלושה גורמי המחזור המופיעים באיור : 1 . 7 D . C . = 100 % . 1 ( המתג סגור כל הזמן ) D . C . = 50 % . 2 ( המתג סגור 50 % מזמן המחזור ) D . C . = 10 % . 3 ( המתג סגור 10 % מזמן המחזור ) איור 1 . 6 בקרת הספק באמצעות מתג אלקטרוני

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר