1.2 מה מיוחד באלקטרוניקת הספק לעומת אלקטרוניקה "רגילה"?

עמוד:10

פתרון א . כאשר R = 0 ( נקודה c מקוצרת לנקודה , ( b ההספק המתפזר בעומס שווה ל : פיזור ההספק בנגד המשתנה R שווה לאפס , לכן הנצילות של ההספק במערכת הזאת n היא : 100 % ב . כאשר , R = 529 המתח הנופל על העומס שווה ל : ההספק המתפזר בנגד המשתנה שווה גם הוא 25 ל-W ( אותה התנגדות , ( לכן הנצילות היא : כאשר ערכו של הנגד המשתנה מכוון , 4761 ל- נקבל : אפשר להיווכח מדוגמה זו שנצילות המעגל נמוכה מאוד . מכאן שהמעגל הזה אינו מתאים לבקרה של הספקים גבוהים . דרך נוספת לוויסות הספק היא על-ידי שימוש במתג אלקטרוני מבוקר . בשלב הזה של הלימוד נתייחס אל המתג כאל " קופסה שחורה , " בהמשך נלמד כיצד ממשים מתג אלקטרוני מבוקר באופן מעשי .

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר