1.2 מה מיוחד באלקטרוניקת הספק לעומת אלקטרוניקה "רגילה"?

עמוד:9

ליניארי . בנגד משתנה ליניארי ההתנגדות משתנה ביחס ישר למיקומו של הזחלן , הידית המלבנית הלבנה באיור . 1 . 4 דרך נוספת לווסת את ההספק הנמסר לעומס בזרם חילופין היא באמצעות מיתוג . בדרך זו רכיבי הספק אלקטרוניים המחוברים בין המקור לעומס פועלים , למעשה , כמתגים . הרכיבים סוגרים ופותחים את המעגל החשמלי בכל מחזור של המתח . בהמשך נסביר את פעולתם בהרחבה . היתרונות בשימוש ברכיבים אלה כמתגים הם : הרכיבים קטנים יחסית הם זולים הם מאפשרים לשלוט על פעולת המיתוג באופן מחזורי ואוטומטי . נערוך עתה השוואה בין שני אופנים של בקרת הספק : בקרת הספק רציפה , באמצעות נגד משתנה ובקרת הספק באמצעות מתג אלקטרוני לבקרת הספק בזרם ישר וזרם חילופין . דוגמה 1 . 1 באיור 1 . 5 מוצגת מערכת הספק שהבקרה של ההספק המסופק לעומס מתבצעת בה באמצעות נגד משתנה . מה ההספק המתפתח בנגד העומס ומה נצילות המעגל כאשר : א . התנגדות הנגד המשתנה . 0 ב . כאשר התנגדות הנגד המשתנה שווה להתנגדות נגד העומס . איור 1 . 5 מערכת הספק עם בקרת הספק באמצעות נגד משתנה איור 1 . 4 נגד משתנה ליניארי

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר