1.1 מבוא

עמוד:7

1 . 1 מבוא בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך מואץ של החלפת מערכות אלקטרוניות תקביליות ( אנלוגיות ) במערכות אלקטרוניות ספרתיות המבוקרות באמצעות מיקרו-מחשב ( או מיקרובקר . ( ביישומים שנדרשים בהם זרמים גבוהים ומתחים גבוהים , קיימת האצה , הולכת וגוברת , של פיתוח טכנולוגיות רכיבי הספק חדשים ושיפור התכונות של הרכיבים הקיימים . המושג " אלקטרוניקת הספק " נכנס למילון המקצועי בשנות החמישים של המאה הקודמת , סמוך להמצאת הטריסטור הראשון ( עליו תלמד בהרחבה בהמשך . ( בשנים האחרונות הורחב השימוש באלקטרוניקת ההספק ונוספו יישומים חדשים בתחומים צבאיים , תעשייתיים ואזרחיים . לדוגמה : בקרת תאורה , בקרת חימום , ספקי כוח , דוחפים ( Drivers ) למנועי זרם ישר ולמנועי זרם חילופין , מערכות לניהול הספק חשמלי , מערכות אל פסק , ( UPS ) המרת מתח חילופין למתח ישר ומתח ישר לחילופין . עם התרחבות השימוש באלקטרוניקת הספק גדל מגוון סוגי הרכיבים ופותחו רכיבים אלקטרוניים המסוגלים להעביר זרמים בסדר גודל של אלפי אמפרים ולעמוד במתחים של אלפי וולטים . אלקטרוניקת הספק עוסקת בשימוש ברכיבי הספק אלקטרוניים לבקרת אנרגיה חשמלית במערכות הדורשות הספקים וזרמים גבוהים . הפעולות הבסיסיות ביותר שמבצעים באמצעות רכיבי הספק הן הפיכת אות זרם חילופין לאות זרם ישר , או להיפך . כדי לבקר בצורה יעילה את פעולתם של רכיבי הספק המיועדים ליישומים הדורשים הספקים וזרמים גבוהים , משלבים בהם מעגלי בקרה אלקטרוניים . ניתן לדמות את המעגלים באלקטרוניקת הספק לשילוב בין שרירים חזקים – רכיבי הספק , ובין המוח השולט בהם – מעגלים אלקטרוניים ומיקרואלקטרוניים – שלעתים קרובות כוללים מיקרו-מחשב או מיקרו-בקר , כפי שאפשר לראות באיור : 1 . 1 איור 1 . 1 השוואה בין אלקטרוניקת הספק ובין מעגלי בקרה בגוף האדם

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר