תוכן העניינים

עמוד:4

3 . 4 . 2 מיישר דו-דרכי עם מסנן קבל 74 3 . 4 . 3 ישובח מקורב של מתח המוצא והאדווה הנוצרים במישרים דרכיים-חד 75 -ודו דרכיים עם מסנן קבל שאלות סיכום 80 תשובות לשאלות סיכום 84 פרק – 4 מעגלי יישור תלת-מופעיים לא מבוקרים 89 4 . 1 מבוא 91 4 . 2 מישריים מופעיים-תלת דרכיים-חד 92 4 . 2 . 1 מיישר מופעי-תלת דרכי-חד עם עומס התנגדותי 92 4 . 2 . 2 מיישר מופעי-תלת דרכי-חד עם עומס 95 RL 4 . 3 מיישר גשר מופעי-תלת 98 4 . 3 . 1 מיישר גשר מופעי-תלת עם עומס התנגדותי 98 4 . 3 . 2 מיישר גשר מופעי-תלת עם עומס 104 RL שאלות סיכום 107 תשובות לשאלות סיכום 109

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר