אלקטרוניקת הספק חלק א

עמוד:2

כתיבה יאן לרון קריאה והערות צבי אזיה ישראל זילברשטיין שמעון זיסק שאול זרצקי איגו רבינוביץ זאב בהיר קלרה סוקוליק עריכה מדעית ד " ר דוד ברלה עריכה לשונית תהילה סנד הפקה אביבה אבידן איורים רונית בורלא יאן לרון עיצוב עטיפה אבי חתם עשינו ככל יכולתנו לאיתור בעלי הזכויות של כל החומרים ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות , ואם תובא לידיעתנו נפעל לתקנה במהדורה הבאה . We have endeavored to trace the copyright owners of all external material . We sincerely apologize for any omission or error and , upon notification , will be pleased to rectify it in the future editions . 72201 / 72051 מקט 0015-72051 דאנאקוד 7205101-208 מסת ISBN 6-1300-06-965-978 ב " © תשע " א– . 2011 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה . בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה , הקריה ע " ש דורותי דה רוטשילד , דרך האוניברסיטה , 808 ד " ת , 1 רעננה . 43107 The Open University of Israel , The Dorothy de Rothschild Campus , 1 University road , P . O . Box 808 , Raanana 43107 . Printed in Israel . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה .

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר