פתח דבר

עמוד:XI

ספר זה צמח מתוך סדרת הרצאות שניתנה על-ידי המחבר בגלי-צה"ל , מאוקטובר 1984 ועד ינואר 1985 , תחת הכותרת ייפרקי יסוד במדעי המחשב" 1 . הוא עוסק בתחום שאותו נכנה כאן אלגוריתמיקה , ( algorithmics ) דהיינו חקר אלגוריתמים . אלגוריתם הינו מתכון מופשט , שמנחה תהליך הניתן לביצוע על-ידי אדם , מחשב , או כל אמצעי אחר . אלגוריתם מייצג אפוא מושג כללי מאוד , בעל מספר רב של יישומים . מכל מקום , העניין והשימוש העיקריים במושג זה הם באותם תחומים שבהם מתבצע התהליך באמצעות מחשב . הספר יכול לשמש כבסיס לקורס מבוא בן סמסטר אחד במדעי המחשב , או כקורס כללי במדעי המחשב במחלקות מדעיות והנדסיות . זאת ועוד , ניתן להשתמש בו כחומר קריאה נוסף בסוגים רבים של פעילויות לימודיות הקשורות למחשבים , מקורסי תכנות בסיסיים ועד לתכניות לימודים אקדמיות מתקדמות במדעי המחשב . החומר שמובא כאן , למרות שאינו מכוון ישירות להכשרת מתכנתים או מנתחי מערכות טובים יותר , יכול לעזור לאנשים העובדים עם מחשבים בכך שהוא מספק תמונה כללית של כמה מן הנושאים הבסיסיים ביותר הרלוונטיים לעבודתם . החלק הראשון של הספר פותח בדיון על המושגים בעיה אלגוריתמית הואלגוריתם הפותר אותה ; אחר כך נדונים בקצרה מבני האלגוריתמים ומבני הנתונים שבהם הם מטפלים , והשפות שבהן הם מתוכנתים . לאחר שהוכן הרקע באופן זה , פונה החלק השני של הספר לכמה שיטות ופרדיגמות כלליות של תכנון אלגוריתמי . בחלק זה ישנם גם שני פרקים על ניתוח אלגוריתמים , העוסקים , בהתאמה , בנכונות ( correctness ) וביעילות ( efficiency ) ) בעיקר , יעילות בזמן ) , כולל שיטות להוכחת הראשונה ולהערכת השנייה . החלק השלישי של הספר מוקדש למגבלות אינהרנטיות של אלגוריתמים בני הרצה , ואי לכך גם של המחשבים המיישמים אותם . אנו נראה שלגבי בעיות מסוימות מוגדרות היטב , ביניהן בעיות חשובות ומעשיות , מוכח שהן אינן ניתנות לפתרון תוך פרק זמן סביר ( נאמר , משך חייו של אדם ) על-ידי מחשב כלשהו בעל גודל סביר , ולעולם לא תהיינה . גרוע מכ , ן אנו נראה שלגבי בעיות מסוימית מוכח שהן אינן ניתנות כלל לפתרון באמצעות מחשב , אפילו לא תוך פרק זמן בלתי מוגבל' בחלק הרביעי של הספר הדרישות מוגמשות כדי לעזור להתגבר על חלק מן הקשיים האלה . נרשה , למשל , פעילויות בו-זמניות , מקבילות , או הטלות מטבע . לבסוף , הקשר של מחשבים לאינטליגנציה אנושית נדון תוך כדי הדגשת האופי ההיוריסטי , או האינטואיטיבי ה " רך " של האחרונה , והבעיות הכרוכות בקישורה לאלגוריתמיקה , שהיא תחום מדעי יי קשיח " יותר . 1 הרצאות אלה פורסמו ב-5981 על-ידי ההוצאה לאור של משרד הביטחוו . הספר הנוכחי מהווה הרחבה והעמקה משמעותיות של קובץ הרצאות זה .

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר