אלגוריתמיקה יסודות מדעי המחשב

עמוד:IV

אלנןויתמיקה יטרדות מדעי המחשב פרופי דוד הראך Algorithmics The Spirit of Computing Prof . David Harel פיקוח וייעץו " ד : ר יהודית גל-עזר תרגום : תמר אלמוג עריכה : יהודית גוגנהיימר התקנה והבאה לדפסו : אילה רז גרפיקה ועיצוב עטיפה : ירדו זהבי התאמת האיורים לגרסה העברית : אתי זינגר סדר : ( D . T . P ) . רחלי לוי מסת ISBN 7-0016-06-965 ב II מהדירה שלישית 2001 - מהדירה שנייה 1994 - @ בייתשנ . 1991 - כל הזכויות שמורות לאוניברטיטה הפתוחה . בית ההוצאה לאור של האוניברטיטה הפתוחה , רחי קלאוזנר , 16 רמת-אביב , תייד , 39328 תל-אביב . 61392 The Open University of Israel , 16 Klausner St ., Ramat-Aviv , P . O . Box 39328 , Tel-Aviv , 61392 . Printed in Israel . טודר במערכת D . T . P . של האונירבטיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר