מבוא קולוניאליזם מהו?

עמוד:9

קולוניאליזם מהו ? כאשר אנו שומעים את המילה " קולוניאליזם , " לרוב מתעוררות בנו אסוציאציות שליליות . האשמה של מדינה , מגזר באוכלוסייה , חברה כלכלית או אדם פרטי בהתנהגות קולוניאלית או בשימוש בשיח קולוניאלי , מטרתה בדרך כלל לשלול לגיטימציה של פעולה או של אמירה מסוימת . השימוש במונח " קולוניאליזם" בימינו נפוץ למדיי , ולרוב הוא מיוחס לכל מערכת יחסים אי שוויונית . במדינת ישראל אפשר לשמוע לעתים קרובות על יחס קולוניאלי כלפי אזרחי ישראל הערבים , כלפי עדות המזרח וכמובן כלפי הפלסטינים החיים מעבר לקו הירוק . גם באירופה מהגרים חוקיים ובלתי חוקיים מאשימים לעתים קרובות את ממשלותיהן של המדינות המארחות בהתנהגות קולוניאלית כלפיהם , ופעולותיה של ארצות הברית מעבר לים גוררות לעתים קרובות האשמות בדבר אופייה האימפריאליסטי של מדינה זו . הבעיה בשימוש הנפוץ הזה במונח " קולוניאליזם" היא הטשטוש שהוא יוצר בנוגע למשמעותו ההיסטורית של המונח . היבטים מסוימים הקשורים לקולוניאליזם כתופעה היסטורית קשורים במידה זו או אחרת ליחסי אי שוויון וניצול בהווה . עם זאת , כדי להבין מהו בדיוק אותו שד שאנו מכנים " קולוניאליזם" יש להכיר טוב יותר את ההיסטוריה שלו . מטרתו של הספר הזה היא אפוא להביא להיכרות טובה יותר עם הקולוניאליזם האירופי של העת החדשה המאוחרת כתופעה היסטורית , לעמוד על מאפייניו , הגורמים לו , אופן יישומו וההתנגדות שעורר . הספר נועד בעיקר להאיר את המורכבות של הקולוניאליזם ולבחון את האופן שבו השפיעה ההתפשטות הקולוניאלית של אירופה הן על המעצמות הקולוניאליות והן על החברות שעליהן שלטו . ערב מלחמת העולם הראשונה היו 53 . 2 מיליון קמ"ר משטח כדור הארץ בשליטה אירופית ו 554 מיליון בני אדם ברחבי העולם ( כרבע מאוכלוסיית כדור הארץ ) היו נתינים קולוניאלים של אחת ממדינות אירופה . הכיבושים האירופיים של רוב יבשת אפריקה וחלקים גדולים מיבשת אסיה הגיעו לשיאם במחצית השנייה של המאה התשע עשרה והותירו את רישומם הן על העמים הנשלטים והן על המדינות השולטות . המפגשים הכוחניים והבלתי שוויוניים עם עמים אחרים , חלקם בלתי מוכרים באירופה עד אז , שהתבססו לרוב על השקפות עולם גזעניות , יצרו שיח פוליטי ותרבותי חדש שהקולוניאליזם התבסס עליו והזין אותו בעת ובעונה אחת . בחברות שבאזורים שנכבשו , וגם בחברות האירופיות , התחוללו שינויים רבים , והם משפיעים על עולמנו עד היום . ספר זה מתמקד בגל האחרון של הכיבושים הקולוניאליים שהחל במאה השמונה עשרה , עם תחילת כיבושה של הודו בידי בריטניה , והגיע לשיאו לקראת סוף המאה התשע עשרה , כאשר חלקים גדולים של יבשת אסיה וכמעט כל יבשת אפריקה היו בשליטתן של כמה מעצמות אירופיות . גל זה נמשך עד שרוב הטריטוריות הקולוניאליות זכו לעצמאותן באמצע המאה

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר