1 מבוא

עמוד:1059

1 מבוא מערכת הביטחון הסוציאלי מבטיחה את האדם מפני חשיפה לסיכונים חברתיים המאיימים על אפשרותו להתקיים בכבוד . הגנה זו עומדת לכלל האנשים , לרבות האזרחים הוותיקים / הזקנים / הגמלאים ( להלן : האזרחים הוותיקים . ( הגיל הוא סיכון חברתי המאיים על אפשרותם של האזרחים הוותיקים להתקיים בכבוד . איום זה הוא פועל יוצא מהעובדה שבגיל מסוים נפלטים האזרחים הוותיקים ממעגל העבודה , ובכך נשללת מהם האפשרות להתקיים בכבוד מהעבודה . הדרתם ממעגל העבודה בגיל ביולוגי מסוים היא פועל יוצא מגורם אחד או מכמה גורמים , ואלה הם : מהנורמה החברתית המקובלת שבגיל ביולוגי מסוים מאבד האדם את כושרו ויכולתו לבצע את העבודה . בתוקף כך , כופים עליו לפרוש מהעבודה בהגיעו לגיל האמור . מהעובדה ששינויים במצב הבריאות עשויים להשפיע על כושר התפקוד ועל יכולת הביצוע של כל אדם בעבודה . האזרח הוותיק אינו חריג לעניין זה . מהעובדה שבחברה הבתר תעשייתית מתקיים פולחן נעורים והתוצאה היא אפליית האזרחים הוותיקים במישור העבודה מטעם גיל . אפליה זו גורמת לחסימת שוק . 1 במסגרת זו מדובר באנשים בגיל מבוגר . לרוב הכוונה לאנשים שכבר פרשו מהעבודה , אבל לעתים בני קבוצה זו עדיין משתייכים למעגל העובדים . באנגלית מכונים מי שעדיין מצויים במעגל העבודה , Old Workers או . Aged Workers את מי שהגיעו לגיל מבוגר בלי קשר להיותם עובדים או לא עובדים מכנים באנגלית Senior Citizens או . Aged Persons בשפה העברית מכונים בני קבוצה זו במונחים שונים , כגון אזרח ותיק — שהוא המונח שהמחוקק העדיף ונתן לו גושפנקה בחוק האזרחים הוותיקים , התש"ן 1989 ( להלן : חוק האזרחים הוותיקים , ( והוא מקביל למונח הלועזי . Senior Citizen מונח אחר הוא זקן , אך הוא קיבל קונוטציה שלילית במאה ה 20 ומתייחסים אליו כאל מונח המציין אדם ישיש עובר בטל . לעתים משתמשים גם במונח גמלאים . ואולם מונח זה אינו יכול לתאר את כלל הקבוצה , אלא רק את מי שפרשו ונהנים מפנסיה . המציאות היא כזאת שחלק הארי מהאזרחים הוותיקים בישראל עדיין אינו נהנה מפנסיה . על כן , המונח גמלאי יכול לשמש באופן חלקי בלבד . על המינוח ראו : ר' בן ישראל וג' בן ישראל , מי מפחד מהגיל השלישי ( עם עובד , תל אביב , ( 2004 עמודים ; 17-19 כן ראו : ר' בן ישראל , שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה ( האוניברסיטה הפתוחה , , 1998 תל אביב , ( כרך ג , עמודים . 1030-1031

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר