תוכן עניינים כללי

עמוד:551

. 7 ממד המספיקות : ההסדר הישראלי 983 . 8 ממד המיצוי 984 . 9 הבטחת הכנסה : התפתחויות והשלכות 986 מקור – מצב התעסוקה של מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה : משאבים , חסמים וצורכי הסיוע להשתלבות בעבודה , דוח של המוסד לביטוח לאומי וינט'וג מכון ברוקדייל , 994 2003 . 10 המרת מדיניות פסיבית במדיניות פרו אקטיבית : תכליות 1000 . 11 מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה : מבחן תעסוקתי חדש ויסודותיו 1004 . 12 מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה : ההסדר הישראלי – הצגה והשגות 1017 . 13 מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה : הערכה 1025 מקור ג' – וני גל , "תוכנית וויסקונסין : מרווחה לעבודה 41 , " פנים — כתב עת לתרבות , רווחה וחינוך , ( 2007 ) עמודים 1026 20-27 תשובות לשאלות בשער השני 1042 רשימת בעלי זכויות היוצרים 1045

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר