תוכן עניינים כללי

עמוד:549

פרק אחד עשר הרחבת המשפחה : שילוב בין האחריות המשפחתית לבין התפקיד בעבודה 737 . 1 מבוא 739 . 2 שילוב בין עבודה לאחריות משפחתית : ההסדר הבין לאומי 742 מקור – אמנת העבודה בדבר שוויון הזדמנויות ושוויון היחס לעובד ולעובדת : עובדים בעלי אחריות משפחתית ( מספר 1981 ( 156 ( קטעים נבחרים ) 743 מקור – המלצת העבודה בדבר שוויון הזדמנויות ושוויון היחס לעובד ולעובדת : עובדים בעלי אחריות משפחתית ( מספר 1981 ( 165 ( קטעים נבחרים ) 745 מקור – דפנה יזרעאלי , "יחסי עבודה ומשפחה , המקרה של נשים במעמדות הביניים בישראל 7 , " האישה ביהדות , סדרת דיונים , ( 2001 ) עמודים 753 3-16 מקור Orly Benjamin and Rona Goclaw , "Narrating the — Power of Non-Standard Employment : The Case of the Israeli Public Sector" , 42 ( 4 ) Journal of Management Studies 770 ( 2005 ) , pp . 737-742 , 755-757 . 3 שילוב בין עבודה לאחריות משפחתית : ההסדר הישראלי 778 מקור 1039 / 00 ע"ע – מדינת ישראל , משטרת ישראל – מנחם יהב ואח , ' פד"ע לח 786 26 תשובות לשאלות בשער הראשון 797 שער שני ביטוח אבטלה והבטחת הכנסה – מצבי סיכון חברתי בשל היעדר אמצעי קיום : אבטלה והיעדר מקורות הכנסה 801 פרק שנים עשר יחסי גומלין בין עבודה לביטחון סוציאלי 803 . 1 יחסי גומלין בין עבודה לביטחון סוציאלי : מבוא 805 . 2 יחסי גומלין בין עבודה לביטחון סוציאלי : התפתחויות 811 . 3 יחסי גומלין בין עבודה לביטחון סוציאלי : השלכות 815

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר