תוכן עניינים כללי

עמוד:11

. 5 ממד המספיקות : תכלית והיקף הפריסה 934 מקור – בג 366 / 03 "צ עמותת מחויבות לשלום וצדק חברתי ואח' נגד שר האוצר ואח , ' בג 888 / 03 "צ בלהה רובינובה ואח' נ' שר האוצר ואח , ' פורסם בנבו 935 מקור – מיכל קורא , ג'וני גל ורפאלה כהן , "מבט בינלאומי משווה על רשת הביטחון האחרונה בישראל 74 , " ביטחון סוציאלי , ( 2007 ) עמודים 947 67-43 . 6 ממד המספיקות : אמות מידה לקביעת שיעור הקצבה 969 מקור ג' – וני גל ואברהם דורון , מינימום לקיום בכבוד , סדרת "זרקורים על מדיניות חברתית" 1 / 2004 ( האוניברסיטה העברית בירושלים , בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית על שם פאול ברוואלד , ( עמודים 970 1-11 . 7 ממד המספיקות : ההסדר הישראלי 983 . 8 ממד המיצוי 984 . 9 הבטחת הכנסה : התפתחויות והשלכות 986 מקור – מצב התעסוקה של מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה : משאבים , חסמים וצורכי הסיוע להשתלבות בעבודה , דוח של המוסד לביטוח לאומי וינט'וג – מכון ברוקדייל , 994 2003 . 10 המרת מדיניות פסיבית במדיניות פרו אקטיבית : תכליות 1000 . 11 מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה : מבחן תעסוקתי חדש ויסודותיו 1004 . 12 מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה : ההסדר הישראלי – הצגה והשגות 1017 . 13 מהבטחת הכנסה להכנסה בטוחה : הערכה 1025 מקור ג' – וני גל , "תוכנית וויסקונסין : מרווחה לעבודה 41 , " פנים — כתב עת לתרבות , רווחה וחינוך , ( 2007 ) עמודים 1026 20-27 תשובות לשאלות בשער השני 1042 רשימת בעלי זכויות היוצרים 1045

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר