תוכן עניינים כללי

עמוד:7

. 3 הסיבות לאי חקיקת חוק יסוד : זכויות חברתיות 482 מקור — ענת מאור , "חור פעור בספר החוקים : הצעת חוק יסוד : זכויות חברתיות כלכליות — כרוניקה של כשלון החקיקה , " בתוך : יורם רבין ויובל שני ( עורכים , ( זכויות חברתיות וכלכליות ( הוצאת רמות והמכללה למינהל , תל אביב , , ( 2004 עמודים 486 229-219 , 211-196 . 4 הסיבות לאי הכרה בזכות יסוד נגזרת 507 מקור — אייל גרוס , החוקה" הישראלית : כלי לצדק חלוקתי או כלי נגדי " ? צדק חלוקתי בישראל ( מ' מאוטנר , עורך , הוצאת רמות , , 79 ( 2000 עמודים 510 89-83 . 5 כללי האיזון : פסקת ההגבלה 520 מקור — בג 450 / 97 "צ תנופה שרותי כוח אדם ואחזקות בע"מ ואח' נ' אלי ישי שר העבודה והרווחה , פ"ד נב ( 2 ) , 433 עמודים 527 446-437 . 6 מה צופן העתיד לזכויות החברתיות ? 536 תשובות לשאלות בחלק השני 538 רשימת בעלי זכויות היוצרים 541 כ ר ך ב ח ל ק ש ל י ש י ביטחון סוציאלי : הגנה פרטנית מפני סיכונים חברתיים 553 שער ראשון ביטוח אימהות וביטוח ילדים – מצבי סיכון חברתי הנוגעים למשפחה : היריון , לידה , הרחבת המשפחה והורות 555 פרק שמיני משפחה וביטחון סוציאלי : מחלוקת תפקידים מסורתית לחלוקה חדשה 557 . 1 מבנה המשפחה והמשטר הכלכלי הנוהג : יחסי גומלין 559 . 2 מבנה המשפחה ומערכת הביטחון הסוציאלי : יחסי גומלין 562

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר