ביטחון סוציאלי כרך א

עמוד:2

Social Security Prof . ( Emeritus ) Ruth Israel-Ben Vol . 1 כתבה : פרופ' ( אמריטוס ) רות בן ישראל , אוניברסיטת תל אביב עדכון : ד"ר ענת הרבסט , האוניברסיטה הפתוחה עריכה : טובה צורף עיצוב עטיפה : נאוה שנקמן בן עמי גרפיקה : נאוה שנקמן בן עמי התקנה והבאה לדפוס : ענבל מנליס סדר מחשב : דלית סלומון , לאה לביב , שוש רוחלין , דני גרבר איורים : רונית בורלא טיפול בזכויות יוצרים : פזית שני שורץ יועצים ד"ר אביעד בר חיים , האוניברסיטה הפתוחה פרופ' אמירה גלין , הפקולטה לניהול , אוניברסיטת תל אביב השופט סטיב אדלר , נשיא בית הדין הארצי לעבודה ד"ר הדרה בר מור , הפקולטה למשפטים , המכללה האקדמית נתניה תודתי נתונה למרכז על על שם צגלה למחקר בינתחומי של המשפט על עזרתם . רות בן ישראל מק 2019-10558 "ט מסת ISBN 978-965-06-1362-4 ב" © תשע . 2013 — "ג כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה . בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה , הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד , דרך האוניברסיטה , 808 ת"ד , 1 רעננה . 43537 The Open University of Israel , The Dorothy de Rothschild Campus , 1 University Road , P . O . Box 808 , Raanana 43537 . Printed in Israel . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר