תרגום הפילוסופיה שלי בפסיכותרפיה

עמוד:12

בהתחלה . שפה היא אחת התופעות המנטליות החשובות והמרכזיות ביותר , והיא יכולה להישמר ולהיות בעלת משמעות רק כתופעה קבוצתית . אינדיבידואלים אינם מתקשרים ללא הרף כיחידות שלמות אלה עם אלה ; זהו האופן הנורמלי ביותר לתקשר , אבל הם מתקשרים גם מבלי שידעו על כך , כך שאפשר לטעון שזהו בראש ובראשונה המקום שבו התהליכים שאינם מודעים המתקיימים ביניהם מחלחלים אל כל אינדיבידואל . אני מדבר אפוא על תהליכים טרנס פרסונליים . יש דבר מה עצוב בעובדה שהאדם , על היכולות הרבות הגלומות בו , כה מוגבל במובנים רבים לשדה תחום שמתוכו משתקף עולמו . התרשמתי במיוחד מכך שאנו חיים ונושאים הפרעות התואמות את הפרעותיהן של חיות בגן החיות , ולא של חיות במצבן המקורי והחופשי . *** גן החיות שלנו , עד לנקודה מסוימת , הוא כזה שאנו מביאים על עצמנו ; מנגד , זה דומה לכל דבר אחר שאנו מפתחים בצורה מסוימת מכיוון שאיננו יכולים אחרת בשל הלחץ המעשי של הצרכים הנחוצים לנו כדי לחיות ובשל התנאים שאנו נדרשים למלא כדי לספק את אותם צרכים . אם אדם מודע לעומק ההשפעה של התרבות הייחודית ולנחרצות שלה , ועוד יותר מכך לתרבות המשפחה הייחודית על המבנה המקיף שלנו , ייתכן שיופתע פחות מכך . בדיוק כפי שהתודעה משותפת כך גם כל מה שחברתי , ולא החיצוני אלא מה שמצוי עמוק פנימה , משותף אף הוא . הערות . 1 המקור : Foulkes , S . H . ) 1974 ( . My philosophy in psychotherapy . Journal of Contemporary . Psychology 6 ) 2 ( , 114–109 תרגום המאמר ופרסומו כאן נעשו ברשות , לאחר תשלום לבעלי זכויות היוצרים כמקובל . . 2 ברצוני להודות למוניקה טנאי , שבמסגרת קבוצת קריאה שהנחתה נסללה דרכי להכיר את מאמרו של פוקס והבשילה ההחלטה להביאו לתרגום . תודה גם לד " ר ברוס אופנהיימר על סיועו בעריכת התרגום ועל תרומתו הרבה לאיכותו הסופית . . 3 פוקס מתייחס לשניים מהמודלים שהציע פרויד לנפש האדם . המודל המבני — מבחין בין איד לאגו ולסופר אגו ; המודל הטופוגרפי מציע שלושה רבדים — מודע , סמוך למודע ולא מודע . . 4 בעיה של נוירוזה — נוירוזה היא מונח שכיח המשמש לבטא בעיות נפשיות שאינן כרוכות באבדן של קשר עם המציאות אך כרוכות בקושי לתפקד ובחוסר איזון נפשי . יש להבחין בין נוירוזה לפסיכוזה , שהיא כינוי כללי למכלול תופעות נפשיות שבמסגרתן חווה אדם אבדן מסוים של קשר עם המציאות וכוללות חשיבה בלתי רציונלית . . 5 ההדגשה במקור . . Morris , D . ) 1996 ( . The Human Zoo . London , Cape ***

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר