תרגום הפילוסופיה שלי בפסיכותרפיה

עמוד:10

. 9 מדוע אנו נכשלים ? יש לכך שני גורמים עיקריים . הגורם הראשון הוא ההתנגדות העצומה אצל אנשים לשינוי , ללמידה או לוויתור על מה שלמדו בעבר . הגורם השני הוא הצורך בפגיעה עצמית ובהרס עצמי . גורמים אלה הם אוניברסליים ויש בהם כדי להוסיף סבל לא נחוץ לסבל הכרוך ממילא בקיום האנושי . ייתכן שתסייע ההנחה המוקדמת כי החיים טומנים בחובם הנאה וסיפוק גדולים ועמוקים , אך על אלו מכביד סבל בלתי נמנע . המטרה של טיפול אמתי היא לסייע למטופל להימנע מסבל מיותר ולהימנע מלהביא על עצמו סבל שיש בו כדי להוסיף לעינוי העצמי ולחוסר המזל שהם מנת חלקו . המטרה אינה שחרור היכולת לסיפוק מיני — אם כי אין להמעיט בחשיבותו של צורך זה . . 10 כאשר אנו מתבוננים ברצינות על קבוצה כמסגרת ההתייחסות המהותית בפסיכולוגיה , אנו מבינים כי באופן בלתי נמנע , הפרט הוא רכיב שעוצב באופן דינמי על ידי הקבוצה שבה גדל . הדימוי הטוב ביותר לחשוב על הפרט כפי שאני מציע הוא כפיסה בדידה של פאזל . דמיינו נא כי פיסה זו היא תלת ממדית ומצויה באינטראקציה מתמדת עם פיסות אחרות . אם אתה נוטל את הרכיב היחיד ומוציא אותו מחוץ לקונטקסט הוא מתעצב ומשתנה , ולעתים מתעקם , בהתאם למקום שהיה לו ולחוויות שבהן התנסה בקבוצה . הקבוצה הראשונה היא לרוב המשפחה . משפחה זו , בין שנרצה בכך ובין שלא , משקפת את התרבות שבתוכה היא מתקיימת , ובהתאם מעבירה נורמות תרבותיות וערכים . התפתחות היחיד היא סיפור בהמשכים שתחילתו עוד לפני לידתו . התפתחות ליבידינלית ששיאה בתסביך אדיפוס הילדותי במובנו הקלאסי , מגוון מנגנוני ההגנה המתאימים לשלבים השונים — כל אלה נותרים נושאים בלתי ניתנים לערעור , אם כי לדעתי גם שלבים ליבידינליים ותגובות לתפקודי גוף מותנים תרבותית . ** אם כך , בסיפור בהמשכים זה הסופר אגו והאגו מתפתחים באותם תנאים עם האיד בתוך ההקשר המשפחתי . אני סבור כי ההתפתחות בשלביה המוקדמים מייצרת רבות מהתופעות שהדגישה מלאני קליין ( Melanie , ( Klein אולם אני תופס התפתחות זו כנגזרת מאינטראקציה כלל משפחתית ברמות הפרימיטיביות הללו . אם כך , אני סבור כי הבעיות האנושיות הבסיסיות שבהן עסוקה הפסיכואנליזה הן נמסרות יותר ומולדות פחות , אם כי אף אחת משתי האפשרויות אינה ניצבת בודדה לעולם . אפילו ילד קטן יכול לחוש רגשות מורכבים כאשר אלה מיוצגים ומועברים אליו , גם אם באופן לא מודע , על ידי הוריו , אחיו , אחיותיו וכיוצא באלה . נורמות וערכים אלה חקוקים בפרט ; הם המעצבים את האגו ואת הסופר אגו עוד בתחילת החיים והם מדהימים בכוחם . אני מאמין כי המנגנונים הפסיכוטיים פועלים בכולנו , וכי מנגנונים דמויי פסיכוזה ומנגנוני הגנה מיוצרים בשלבים מוקדמים מאוד . עם זאת , אין פירושה של קביעה זו כי מחלות פסיכוטיות והפרעות פסיכוטיות המתפתחות בהמשך החיים משמעותן רגרסיה לאותם שלבים מוקדמים , כפי שנטען בקשר לנוירוזות ולתגובות נוירוטיות . לאור הדברים הללו , הגיוני לשאול באיזה אופן שונה האדם המגיע לקבל טיפול מזה שאינו מגיע . שאלה מסובכת זו יכולה לקבל תשובה רק בקונטקסט של רשת הקשרים של חייו . Foulkes , S . H . ) 1972 ( . Oedipus conflict and regression . International Journal of ** . GroupPsychotherapy 22 , 15–3

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר