תרגום הפילוסופיה שלי בפסיכותרפיה

עמוד:8

פסיכותרפיה . התנסות אישית כמטופל בפסיכואנליזה קבוצתית היא חיונית למי שמתעתד לשמש כאנליטיקאי קבוצתי . . 2 פסיכותרפיה עוסקת תמיד באדם כשלם . אולם האדם הוא חיה חברתית , הוא אינו מתקיים בבידוד , וכדי לראות את האדם כשלם עלינו לראותו בקבוצה . זו יכולה להיות הקבוצה שבה הוא חי ושבה מתקיימים הקונפליקטים של חייו או לחלופין קבוצת זרים שבה הוא יכול לשחזר את הקונפליקטים המקוריים שלו בתרבות נקייה . הקבוצה היא הרקע , האופק ומסגרת ההתייחסות של הסיטואציה הטוטאלית . . 3 פסיכואנליזה תופסת את הפרט כרקע . היא מבליטה תהליכים הנובעים מהגוף ותהליכים הנגזרים ממשקעים הקשורים ליחסי אובייקט מוקדמים , או אף מאיסורים ומטאבו הנמסרים בירושה . המטופל לומד כי המשמעות של כל המשפיע עליו היא במונחי תשוקות , פחדים ופנטזיות כמקורות ראשוניים . באופן בלתי נמנע , גישה זו תומכת ברעיון של האינדיבידואל כיחידת הבסיס אשר עליה לבנות מערכת יחסים עם אחרים , לעתים באופן עקלקל למדי . מכורח דחפיו נאלץ הפרט לקשור יחסים שעבורם אחרים משמשים ' אובייקטים ' . כפי שלכל אחד מאתנו יש גוף , עיניים , שכל , כך יש לנו גם תודעה . התודעה היא פנימית , בתוך תוכנו , והיתר הוא מחוצה לנו . רק דרך חזרה לזמנים קדומים אפשר להודות כי ככלות הכול , הקבוצה הייתה שם עוד לפני הפרט . עוד יתבהר כי אני חותר לדימוי שונה מאוד של מהות התודעה . התגליות הבסיסיות שאנו חבים לזווית הפסיכואנליטית על עצמנו הן המיניות האינפנטילית , תהליכים לא מודעים והעברה . המודלים הטופוגרפיים או המבניים סיפקו לנו מפתח יקר ביותר להבנה רבת משמעות של הסכ ֵ מה הדינמית הפנימית הפועלת בתוככי האדם . לאפשרות לחשוב במונחים של אגו וסופר אגו לא מודעים הטעונים באנרגיות הרסניות ובמונחים של מנגנוני הגנה לא מודעים ערך עצום לפסיכותרפיה בכללה . העברה והעברה נגדית . 4 ' העברה ' היא העתקה לא מודעת של חוויות לא פתורות בילדות המוקדמת כלפי אנשים אחרים , במיוחד כלפי המטפל . כשמתרחשת העברה האשליה שאותן חוויות שייכות ל ' כאן ועכשיו ' היא מוחלטת . העברה נגדית היא תהליך זהה המתקיים מצדו של המטפל כלפי המטופל . רצוי שדבר זה לא יקרה באופן שכיח . . 5 חשיבותה של ההעברה מצריכה לנקוט אמצעי זהירות ספציפיים . אמצעי מרכזי הוא ההימנעות מכל מגע עם המטופל מחוץ לכותלי חדר הטיפול . כדאי לשמור על הימנעות זו גם אם לא עובדים בתנאים אנליטיים נוקשים . אמצעי זהירות נוסף הוא הימנעות של המטופל מכל החלטה מכרעת דוגמת נישואין , גירושין , שינוי קריירה , מקום מגורים או מעבר מדינה במהלך הטיפול . כדאי להימנע מהחלטות מסוג זה גם פרק זמן מסוים לאחר סיום הטיפול , נאמר שנה של כעין הסגר . כאשר המטופל שב לחיי השגרה בתום הטיפול הוא כמעט תמיד נושא עמו בעיה של נוירוזה מרכזית ולא פתורה . בעיה זו עתידה לעצב את גרעין הנוירוזה שלו להמשך חייו , ובהתאם עלולה להיות גורם הרסני לעתידו גם זמן רב לאחר סיום הטיפול . אי אפשר להקל ראש בחשיבות של סיכון מסוג זה . ראיתי מקרים

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר