אנליזה ארגונית על קבוצות וארגונים גיליון מס' 21

עמוד:2

צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני מעל 30 שנות יעוץ 3 0 עטיפה קדמית Ilvy Nijokitijen | Rubens Quartet | עטיפה אחורית | adagio and rondo concertant in f major | מתוך : Franz Schubert , - Complete Chamber Music for Pianoforte and Strings ) 1973 ( , Canada & UK : Dover עורכת לשון | נילי גור אריה עורך גרפי | ערן צירמן עורכת אמנות | איריס גולדברג המערכת המייסדת גבריאל דהאן ישראל כ " ץ נילי סוקניק טלי קרינסקי כתובת המערכת מכון ' צפנת ' ת " ד , 8515 ירושלים 91083 טלפון : | 6782887-02 פקס : 6791555-02 דוא " ל zofnat @ zofnat . co . il | © כל הזכויות שמורות צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני ISSN 0793 7180

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר