אנליזה ארגונית על קבוצות וארגונים גיליון מס' 21

עמוד:1

על קבוצות וארגונים גיליון מס ' | 21 אוגוסט 2015 עורך ישראל כ " ץ מרכזת המערכת תמר גרוס חברי המערכת מרב בוכבלטר תמר בליץ איריס גולדברג נילי גור אריה לינדה יעקב צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר