תקציר

עמוד:13

( 3 ) כפי שעולה מעקרונות המודל של רשות הסחר האמריקנית , היקף הגילוי ייקבע בהתאם לתוכן הנצרך ולנסיבות הפרסום . גילוי נאות יהיה גילוי ברור ובולט , שאדם סביר יבין ממנו כי התוכן שלפניו כולל פרסום סמוי . ( 4 ) חובת הגילוי בשידורי אודיו ויזואל תכלול סימון הדרגתי . בכל מקרה יידרשו המשדרים להציג את הלוגו המתאים מסכמת הסיווג האחידה בתחילת התוכן ובכל חזרה מהפסקה בו ( כגון הפסקת פרסומות . ( עם זאת , בשלב ההטמעה של חובת הגילוי תוצג גם שקופית מילולית וגרפית שבה יובהר כי התוכן כולל פרסום סמוי . לאחר שלב ההטמעה יידרשו המשדרים להציב לוגו סימון בלבד . ( 5 ) פרסום סמוי ייאסר לחלוטין בפלטפורמות מדיה שלא יאפשרו לכלול גילוי מספק בצד הפרסום הסמוי . ( 6 ) חובת הגילוי לא תכלול הצגה של שם המוצר או השירות המקודם . ( 7 ) תנאי הכרחי לאפקטיביות הגילוי הוא הכללת סימון הפרסום הסמוי בתוך מערך הסיווג והסימון הכללי , כדי להבטיח שיטת סימונים אחידה ועקבית בכלל הפלטפורמות . כך למשל , בכל הנוגע לטלוויזיה יש לתקן את חוק סיווג , סימון ואיסור שידורים מזיקים , התשס , "א-2001 ולהוסיף בו סימון בנוגע לפרסום סמוי . הגוף המפקח על כך יהיה הרשות להגנת הצרכן . ג . איסורים על פרסום סמוי אנו מציעים : ( 1 ) לאסור כליל על פרסום סמוי בגופי מדיה הממומנים על ידי הציבור , בין בתכנים שהם מפיקים בעצמם ובין בתכנים שהופקו עבורם . יש להותיר על כנם את כללי פרסומת האגב החלים על השידור הציבורי ( פרסום של מוצרים ושירותים המופיעים בשידור כבדרך אגב וללא תמורה ) ולהשקיע משאבים באכיפתם . ( 2 ) לאסור כליל על פרסום סמוי בתכנים של חדשות , אקטואליה וסדר יום . תכנים אלה הם ליבת העשייה העיתונאית העוסקת בגרעין הקשה של השיח הפוליטי . אנו סבורים כי יש לאמץ הנחת יסוד שלפיה פרסום סמוי המתחזה , בהיעדר גילוי , לכתבה , למאמר או לידיעה עיתונאית — מבחינה צורנית

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר