תקציר

עמוד:12

ג . יש להעביר את הפיקוח על פרסום סמוי בכלל אמצעי המדיה לאחריות של הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן , בהתבסס על דיני ההטעיה . הצעתנו עולה בקנה אחד עם חוק הגנת הצרכן , התשמ , "א-1981 הקובע כי פרסום סמוי הוא פרסום מטעה . תוכן ההסדר המוצע א . הגדרת פרסום סמוי ( 1 ) אנו מציעים להגדיר פרסום סמוי בהתבסס על העברת תמורה . הפגיעה הניכרת שהפרסום הסמוי יוצר איננה בעצם הצגת המותגים אלא בהסתרת המניע להכללתם . דרישה זו משתקפת כבר היום בהגדרת הפרסום הסמוי בחוק הגנת הצרכן , התשמ , "א-1981 ועל כן אנו מציעים כי אסדרת הפרסום הסמוי תתבסס על ההגדרה שבחוק זה . ( 2 ) הטמעה של ערכים או של נושאים חברתיים על ידי גורמים לא מסחריים לא תיחשב כפרסום סמוי . יש להתייחס לסוגיית השידור של פרסומות פוליטיות או של פרסומות העוסקות בנושאים שבמחלוקת ציבורית ; כן יש לאסדר פרסום סמוי מצד גורמים עם חובות אמון מוגברות כלפי הציבור , ולהגביל פרסום סמוי , ממשלתי או מפלגתי , באמצעות תיקון של חוק הבחירות ( דרכי תעמולה , ( התשי . "ט-1959 ב . מודל הגילוי אנו ממליצים : ( 1 ) כל מקרה של פרסום סמוי ילווה בגילוי ובסימון ברורים . ( 2 ) סימון הפרסום הסמוי ייעשה על פי סיווג אחיד שיקבע גוף אחד — הרשות להגנת הצרכן — ללא קשר לפלטפורמה הטכנולוגית שבה התוכן מוגש לציבור . שימוש בסכמת סיווג אחידה יקל על כל הגורמים המעורבים ויאפשר מיסוד של סימון הפרסום . ראוי לקבוע גיבוי חקיקתי שיחייב את הספקים של מכשירי הקצה ( מכשירים ניידים , טאבלטים , טלוויזיות ומחשבים למיניהם ) ואת הספקים של שירותי הגישה לאינטרנט לאפשר למשתמשים את השימוש בכלי בקרה אלה .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר