תוכן העניינים

עמוד:9

פרק שביעי מודל תקופת המעבר 153 א . סיווג וסימון של עוצמת הפרסום הסמוי 154 ב . הגבלה של "זמן מותג" 155 ג . פרסום סמוי חברתי או פוליטי 156 ד . תקבולי הפרסום הסמוי 158 ה . השארת האחריות בידי המשדרים והפקדת הפיקוח בידי רשות התקשורת הרלוונטית 158 סיכום 160 נספח 162 iii Abstract

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר