תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים תקציר 11 מבוא 17 פרק ראשון תיאור התופעה 20 א . סיבות ומגמות 20 ב . סיווגים ושימושים 23 פרק שני מעגלי הפגיעה 35 א . פגיעה בתחרות וביעילות החברתית 35 ב . פגיעה בפלורליזם 36 ג . פגיעה ביצירה 37 ד . מסחריות יתר 38 ה . הטעיית הציבור 39 ו . פגיעה בשיח הציבורי 46 ז . מעגלי הפגיעה : סיכום 47 פרק שלישי המצב הקיים : אסדרת פרסום סמוי בישראל 48 א . ההיבט החוקתי 48 ב . תוכן ההסדר הסטטוטורי 49 ג . יישום ואכיפה 59

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר