הקדמה

עמוד:9

הקדמה ' ההיסטוריה בת אלפי השנים של יהדות גרמניה הגיעה לקצה - ' ! כך הכריז בביטחון הרב ליאו בק בדצמבר 9451 בניו יורק . הדברים מצוטטים לעתים בספרי היסטוריה כאילו נאמרו כבר בשנת , 1933 אך אין סימוכין לכך . על כל פנים , אפילו אם כבר אז אמר ליאו בק את הדברים האלה בדיוק או דברים דומים להם , הוא לא נהג לפיהם בשנים שלאחר מכן . האיש שעמד בראש יהדות גרמניה בשנות הדמדומים שלה פעל כשליח ציבור שנאבק בכל כוחותיו על קיומו החומרי והרוחני . שנים לאחר שעלו הנאצים לשלטון בגרמניה , ב 30 בינואר , 1933 עדיין האמינו רוב יהודי גרמניה שלמרות ההסתה האנטישמית הגוברת , תהליך הדחיקה הכלכלית והבידוד החברתי המכוון מלמעלה , יש להם עתיד במדינה שהייתה מולדתם ומולדת אבותיהם זה דורי דורות . כדי לעמוד בלחצים ובגזרות שנחתו עליהם הקימו היהודים מוסדות , התלכדו ועזרו זה לזה , הידקו ומילאו מסגרות שהתרופפו והתרוקנו , ומצאו משען וסעד בחברת אחיהם לצרה . נוכח התנפצות התקוות של ההתבוללות והאינטגרציה בסביבתם , לרבים מהם היו השנים המעטות עד סוף שנת 1938 תקופה של התכנסות והתוודעות רוחנית ותרבותית . בכל התהליכים האלה מילא ליאו בק מקום מרכזי , ולכן משולבת דמותו בלימוד ובמחקר ההיסטורי של התקופה הנערכים במרכזים של ניצולי יהדות גרמניה , שבהם מטפחים הם וצאצאיהם את זיכרון עברה . מכון המחקר הנושא את שמו נוסד לפני יותר מארבעים שנה בירושלים ומקיים מאז סניפים בלונדון ובניו יורק , אך פעילותו המדעית , המתבטאת בכנסים ובפרסומים , חורגת גם מעבר למרכזים האלה . הרבה בזכות הפעילות הזאת הפכו הלימוד והמחקר של תולדות יהודי גרמניה למוקד התעניינות של חוקרים ותלמידים רבים בבתי האולפנה האקדמיים בעולם , והם זוכים לתשומת לב ציבורית ניכרת . אולם דומה שבישראל , שבה חי הריכוז השני או השלישי בגודלו של יהודים שהם או אבותיהם באו מגרמניה , התעוררה ההתעניינות הזאת רק מאוחר יותר ובחוגים מצומצמים בלבד . אמנם יש רחובות ואפילו בית ספר בחיפה הקרויים על שמו של ליאו בק , אך פועלו וכתביו ידועים למעטים יחסית . בהוצאתו של הספר הזה לאור מנסה מכון ליאו בק לתקן את המצב לפחות במקצת . בשער הראשון בחרנו להציג את פעילותו של האיש בתקופת חידלונם של יהודי גרמניה . מלבד הפרק הביוגרפי הכללי הפותח את הספר , מוקדשים המאמרים שבשער זה בעיקר לפעילותו של ליאו בק בשנים . 1933-1945 בשער השני נבחרו מתוך כתביו

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר