מבוא: טובים השניים – על שום מה?

עמוד:5

מבוא : טובים השניים – על שום מה ? עיוני המוקדמים בשירה עברית בכלל ובשירת אורי צבי גרינברג בפרט – בהם נחשפתי לקווי מגע אסתטיים , חווייתיים ורעיוניים בין-תחומי הדעת , מקרא וספרות הרו והולידו את ספרי , " הקינה בשירת אורי צבי גרינברג , " המתאר את השפעת מורשת הקינה העברית לדורותיה על שירת המשורר . בהמשך דרכי המקצועית פרסמתי מאמרים בנושאים בין-תחומיים , אשר התמקדו בחשיפת קשרים בין הטקסט המקראי ופרשנויותיו , לבין אלה העולות מיצירות ספרות , שהיוו מסד ראשוני לספר זה . שורשי הספר הועמקו , כשמכללת הבית ש לי ( שאנן ) אפשרה לצוות מוסדי רב-תחומי לקיים קורסים ייחודיים , שהוקדשו לביאור סוגיות מקראיות בראי המקרא ובראי תחומי דעת נוספים . פארותיו הלכו והתעבו , כאשר התקבלה החלטה במכללה לפתוח לימודי תואר שני בהוראת מקרא בראי הפרשנות היהודית לדורותיה , המכילים – בנוסף לפרשנות יהודית מסורתית – קווי השקה גלויים וסמויים בין ספרות עברית חדשה לתנ " ך , אשר מציעים הסתכלות נוספת על המקרא ועל פרשניו . והרי הוא כאן : נאחז בדמויות , אירועים וספרים מן המקרא , אשר מצאו דרכם לעולמה המרתק של הספרות העברית . מי שעניינו בחקר לשון המקרא , מקורותיו , זמנו , רקעו הגיאוגרפי , ההיסטורי והארכיאולוגי , מקוריותו ומגמותיו , לא ימצא עניין בצירוף התחומים , אולם מי שמתרשם גם מפניו הספרותיים החד-פעמיים , מריבוי סוגותיו , ממבחר מבניהן , עלילותיהן , דמויותיהן , ומתרומת הרקע החברתי , ההיסטורי ו הגיאוגרפי לחשיפת מגמתן , יבין כי כוחו גם במורשת שהותירו הוא ופרשניו הרבים על יצירות ספרות מופתיות . פעמים רבות מתבקשת השוואת תחומי הדעת מאליה . כאשר יוצר בוחר ככותר ליצירתו בצירוף מקראי או כשהוא משבץ בניסוחיו לשון מקראית , הוא מחייב את הקורא להתייחס לכך . אסופת השירים של נתן יונתן , הנקראת , " שירים על ספר הישר – שירים בהשראת המקרא והאגדה , " מעידה על תכולתה , הניזונה מתנ – ך " מזה , ומאגדה – מזה . כאשר בתוך אסופה זו נאגד מחזור בן שבעה שירים , אשר התפרסמו בנפרד בספרי שירה קודמים של המשורר , אשר בחר להעניק לו את הכותר , קוהלת , יש להניח , כי התכוון לסמן קשר בין השירים לבין מורשתם הקוהלתית . כשמשה יצחקי מעניק לשיר שפרסם ב-2007 את השם : "יעקב מגלה את פניו , " ובשיר עצמו הוא מתאר מאבק לילי עם ' איש , ' הוא מתכוון להעניק פירוש משלו למתואר בבראשית לב . 1 הקינה בשירת אורי צבי גרינברג , קרית שמואל , שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך , . 2008 , ' נ 2 יונתן , שירים על ספר הישר – שירים בהשראת קראהמ והאגדה , תל אביב . 1998 3 יצחקי , עמ ' . 29

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר