מבוא

עמוד:13

מבוא העידן שבו אנו חיים , על סף המאה העשרים ואחת מתאפיין במורכבות הטכנולוגיה והשתלטותה על תחומי חיינו , בהצטברות הידע והתחדשותו המהירה , בעליה בתוחלת החיים ובשינויים מהירים . לשם תפקוד מוצלח בו , נדרש אדם מסתגל , חושב , אוטונומי , לומד בעל הכוונה עצמית . ההגדרה המקובלת של מושג ההכוונה העצמית בלמידה self-regulated ) ( learning כוללת מאפיינים קוגניטיביים-מטה המתייחסים ליכולת הלומד לחשוב , ולנווט את התהליכים הקוגניטיביים שלו ולשלוט בהם . ידע -מטה קוגניטיבי זה יישאר ידע " סטטי " אם אדם לא ישתמש בכישוריו המוטיבציוניים ויפעיל אותו ( בירנבוים , . ( Pintrich & DeGroot , 1990 ) ( 2003 גם לומד מוצלח מאוד לא יממש את כישוריו ללא מוטיבציה ללמוד . מה שילמדו פרחי הוראה בבתי-הספר לחינוך ובמכללות להוראה לא יועיל אם לא ישתמשו בכוחות הנפש והמוטיבציה שלהם על מנת להתמודד עם בעיות ארגון ומשמעת של כיתה בפועל . עבודת ההוראה היא עבודת אמנות . הבנת נושא המוטיבציה בעבודת ההוראה ועיסוק של מורה גם בחקר היא דרך לעזור למורה להצליח בעבודת אמנות זו . מורה טוב הוא מורה חוקר . הוא גם חוקר את עבודתו ומעריך אותה ללא הפסק וגם חוקר את תלמידיו , מתחקה אחר יכולותיהם על מנת להעצים אותם ולהגיע דרכם לחולשותיהם על מנת לחזקם . השימוש במילים : "מורה " או " מורה חוקר " בספר יהיה שימוש אחיד למורים ולמורות , לגננות , למטפלים ולסייעים ולכל מי שעובדים עם לומדים מהגיל הרך ועד לחינוך הגבוה . מבנה הספר ישמש מודל למחקר פעולה של מורה חוקר . בשלב ראשון יסוקר רקע תיאורטי בנושא החוללות העצמית , בשלב שני תוצע דרך חדשה לאבחון חוללות עצמית בדרך החקר האיכותי : המורה- החוקר צופה , מראיין , מתעניין , שואל ואוסף מידע על תלמידיו כדי לחשוף ידע סמוי בדבר גורמים שונים להתנהגויותיהם ופעילויותיהם . לאחר שיעבד וינתח את המידע ( information ) הרב שאסף , הוא יוכל לבנות מפת מבנה של החוללות העצמית של תלמידיו ובכך יהפוך את המידע שהפיק לידע שלו . ( knowledge ) פרופיל החוללות שיתקבל יהיה האבחון של החוללות העצמית שלו לבצע פעולה ספציפית . בשלב השלישי יוצעו כלי התערבות חינוכיים לעצוב אמונות פרק א : חוללות עצמית , הכוונה עצמית ופער בין חוללות לבין ביצוע

שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר