המגדל נפרק חידושי מילים של ילדים וניתוחם

עמוד:2

לרונה The tower falled ( The tower fell down ) Words innovations created by children and their analysis Michal Segal כתיבה : ד"ר מיכל סגל , מכללת סמינר הקיבוצים , המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות איורים בספר ועל העטיפה : גפן רפאלי הוצאת הספרים של מכון מופ"ת : עריכה ראשית : ד"ר יהודית שטיימן עריכה גרפית ועיצוב העטיפה : בלה טאובר בבב"ב : 978-965-530-037-6 © כל הזכויות שמורות למכון ת"מופ 'טל http : // www . mofet . macam . ac . il 6901406-03 דפוס : אופסט טל בע"מ תשע 2011 / "א

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר