היהדות באמריקה

עמוד:4

Originally published in English under the title American Judaism by Jonathan D . Sarna Copyright © 2004 Yale University המערכת המדעית 'פרופ ירחמיאל כהן ( יו " ח , פרופ ' דוד אסף , פרופ ' אלברט באומגרטן , צבי יקותיאל , פרופ ' רמי'ג כהן , פרופ ' שמואל פיינר , ד " ר אמנון רז קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון התקין והביא לדפוס : יצחק כהן ספר זה ראה אור בסיוע משרד החינוך , התרבות והספורט The American Jewish Committee's Dorothy and Julius Koppelman Institute on American Jewish-Israeli Relations Lucius N . Littauer Foundation Brandeis tyiUnivers מםת ISBN -206-227-965 \ ב " מספר קטלוגי Catalogue No . 185-522 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר , תשם " ד , © htgCopyri by The Zalman Shazar Center , Jerusalem Printed in Israel , 2005 אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , קטרוניאל או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד ממוחשב : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית מ"בע , ירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר