פתח דבר

עמוד:12

שהמשוגעים זכו לו . בחלקו השני של שער זה נבחן היחס החברתי לשיגעון ולמשוגעים דרך שני סוגי מקורות עיקריים : האחד , ספרות מדרש , מוסר והנהגה , והשני , מקורות ודיונים מספרות השו"ת והפסיקה . בסיכום הדיון מצאתי לנכון לעסוק גם בעניינם של המאבדים עצמם לדעת . השער השלישי והאחרון מגוון יותר משני קודמיו , והוא עוסק ביחס החברתי שזכו לו בעלי מומים שונים בחברה היהודית באשכנז בימי הביניים . בשער זה נדון עניינם של הנכים המתקשים בתנועה , של העיוורים וגם של בעלי מום מתחום הפוריות , מום המתבטא בתכונה בעלת "נוכחות סמויה" על פי הגדרתי . לא כל המומים האפשריים נדונו כאן "כי רבים הם ואי אפשר לפרטם" ועל כן בחרתי להדגיש מומים בולטים שבגינם היו בעלי המום מתויגים מרגע שבאו במגע עם הבריות . בסוף הספר באה רשימה של הקיצורים הביבליוגרפיים למקורות ולמחקרים שנדרשתי להם . ההפניות בהערות השוליים מבוססות על רשימה זו . כל התרגומים וההרגשות הם של המחבר אלא אם צוין אחרת . שלמי תודה בשנים ששקדתי בהן על מחקר זה , על עבודת הדוקטורט ולאחר מכן על עיבודה לספר הסתייעתי בעצתם , תמיכתם , עידודם וביקורתם של רבים וטובים . תקצר היריעה מלמנות את כולם , ובכל זאת אינני מעוניין לפטור עצמי מחובה נעימה זו . ראשית , אני חב תודה למורי ורבי פרופ' אברהם גרוסמן , שליווה את המחקר מראשיתו ועבר עמי את כל גלגוליו , החל בעבודה הסמינריונית המחקרית שנכתבה בהנחייתו בסמינר לתואר מוסמך ועד הלום . דלתו הפתוחה , עצתו הנכוחה , חכמתו , ידיעותיו ואוזנו הקשבת הביאו לכך שעלה בידי לסיים את המחקר ולפרסמו . חובה נעימה במיוחד היא להודות לכמה ממוריי במהלך לימודיי . פרופ' מיכאל הד היה ממוריי הראשונים בלימודי האקדמיים , מראשית היכרותנו האמין ביכולתי , תמך בי וליווה את התקדמותי . אך טבעי היה שביקשתי ממנו שיהיה אחד מחברי ה " ועדה המלווה" את עבודת הדוקטור שלי . עצתו , עידודו וקריאתו הביקורתית חידדו את הנקודות המרכזיות בחיבור זה ומונחות ביסוד רבות ממסקנותיו . חבר נוסף ב"ועדה המלווה" היה פרופ ' ישראל משה תא שמע ז"ל שלמרות מחלתו האנושה ביקש לקרוא את כתב היד שחיבור זה מבוסם עליו ולהעיר את הערותיו , וממיטת חוליו שממנה לא קם עוד נתן לי ולמחקרי את ברכת הדרך . פרופ ' מנחם בן ששון צירף אותי כבר בשנת תשנ " ה לחבורה המופלאה של "סמינר 5 מארי , התאבדות בימי הביניים אי ; ולאחרונה : מארי , התאבדות בימי הביניים . ב'

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר