חריגים בעל כורחם משוגעים ומצורעים בחברה היהודית באירופה בימי הביניים

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ ' ירחמיאל כהן ( יו"ת , פרופ' דוד אסף , מר צבי יקותיאל , פרופ ' גדעון פוקס , פרופ' שמואל פיינר , ד " ר אמנון רז קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון עריכה לשונית : לילך צ'לנוב הפקה והבאה לדפוס : יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע משרד המדע , התרבות והספורט - מינהל התרבות והאומנויות הקרן ע"ש לזלי וורה קלר ז"ל לקידום מורשת היהדות הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון בנגב לתמונה שעל העטיפה ראו בכיתוב לתמונה שלפני עמ ' . 65 מסת 4-229-227-965-978 "ב מספר קטלוגי 185-552 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , ח"תשס אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופםט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית מ"בע כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר