פרק ראשון מבוא: טקסיות והיסטוריה תרבותית של היהודים בימי הביניים

עמוד:13

לכך , היסטוריה אנתרופולוגית של תרבות יהודית בימי הביניים שואפת לחדור מעבר להבחנה בין תרבות האליטה לתרבות עממית , אפילו כשאלה "משפיעות זו על זו , " ולהגיע להבנת התרבות כמכלול . היסטוריונים אירופיים ואמריקניים , ולא רק אנתרופולוגים וחוקרי דת , עסקו בטקסים . אף שהמחקר האנתרופולוגי מתקשר בדרך כלל עם תצפיות על מחקר אנתתפולוגי תרבותי של ההלכה היהודית הינו מפעל רב הקף אך מתבקש . על ויכוחים ראה : כהן , 'לקראת חלוקה פונקציונלית , ' הכולל מחקר בתחום הרטוריקה הסמלית של סיפורים ( עמ' . ( 98-99 השווה : S . Schechter , 'Nachmanides ' , Studies in Judaism , 1 st series , Philadelphia 1920 , p . 104 אני מתייחס במובאה וו למחקרו החשוב של קרלו גינצבורג ברבר ההשפעה' המעגלית וההדדית בין תרבותיות שולטות ונשלטות , ' בתוך : גינצברג , הגבינה , עמ' . xvii השימוש במונח 'אליטה' רומז שתרבות עממית הינה החלופה . אני מציע , שיש לראות תרבויות כמכלול אחד . ראה : B . Scribner , 'Is a History of Popular Culture . Possible ? ' History of European Ideas , X ( 1989 ) , pp . 191-175 האמירה המרכזית בנושא זה היא של . C . Geertz , Religion' as a Cultural 'Symbol ( 1966 ) הודפס מחדש בתוך ספרו : The Interpretationof Cultures , New York 1973 , pp . 125-87 כתב העת Annales עמד בחזית המחקר ההיסטורי אנתרופולוגי מאז היווסדו על ידי מרק בלוך ולוסיאן פבר ( Febvre ) ב , 9291 ראה J . Le Goff , 'Preface ' , in M . Bloch , , Les rois thaumaturges , Paris 1983 , p . ii המתייחם לבלוך מייסד"כ האנתרופולוגיה ההיסטורית . " לאוסף מחקרים חשובים מכתב עת זה באנגלית , ראה : R . . Forster , O . Ranum , eds ,. Ritual , Religion and the Sacred , Baltimore 1982 בנוסף לכך נתמכה גישה זו במחקרים חשובים כמו : K . Thomas , Religion and the Declineof Magic , New York 1971 ; E . Ladurie , Montaillou : The Promised Landof Error , New York 1978 ; C . Ginzburg , Night Battles , New York ; 19 S 3 ; Ecstacies : heringDecip the 'Witches Sabbath , London 1990 הנ " ל , הגבינה , במיוחד 'עמ , xxvi-xiii השייכים כולם לקובץ מחקרים בעלי יוקרה הולכת וגדלה . ראה גם : P . Burke , The Historical Anthropology of Early Modern , Italy , Cambridge 1987 במיוחד המבוא שלו , העוסק בשאלה : מהי אנתרופולוגיה היסטורית ? בין ההיסטוריונים האמריקנים , ראה : N . z . Davis , The Returnof Martin ; Guerre , Cambridge MA 1983 ; From the Archives , Stanford 1987 הנ " ל , חברה ותרבות ; וכן חיבורה התיאורטי החשוב : Some' Tasks and Themes in the Study of Popular Religion ' , The Pursuitof Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion , eds . C . Trinkhaus , H . A . Oberman , Leiden 1974 , pp . ; 336-307 ראה גם : R . Darnton , The Great Cat Massacre and Other Episodes of French Cultural History , New York 1984 ; 'The Symbolic Element in History ' , Journalof Modern History , LVIII ( 1986 ) , pp . 234-218 jvnwn על טקסים וריטואלים היא עצומה ונעשה בה כאן שימוש מבולןר . חשיבות מיוחדת יש למחקרים הבאים : E . R . Leach , Ritual' ' , International Encyclopedia

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר