פרק ראשון מבוא: טקסיות והיסטוריה תרבותית של היהודים בימי הביניים

עמוד:12

כפרס זכה הילד לאכול פירות , אגוזים ומטעמים אחרים . בסוף הטקס הוביל המלמד את הילד אל שפת הנחל והסביר לו שהמשך לימודיו בתורה , כמו המים השוצפים בנהר , אין לו סוף . כל הטקסים הללו , כך נאמר לנו , ירחיבו את לב הילד . ספר זה חוקר את תולדותיו ואת פירושו של טקס ימי ביניימי זה , שבו החל הילד היהודי האשכנזי את חוק לימודיו . הוא מדגים כיצד גישה אנתרופולוגית היסטורית לדברי ימי טקסים בישראל בימי הביניים עשויה לתרום לכתיבת היסטוריה חדשה של יהדות ימי הביניים כתרבות ייחודית . אם נבין את יהדות אירופה בימי הביניים כתרבות ייחודית , יהיה צורך לבנות דגמים חדשים להבנת ההשתלבות התרבותית היהודית באירופה הימי ביניימית ולהבנת המגעים שבין יהודים ונוצרים בחברה הכללית . על ידי ניתוח טקסים , מחוות , סיפורים ואומנות חזותית נוכל לראות כיצד המסורות היהודיות העתיקות נשתמרו בזיכרון ועוצבו מחדש , לעיתים כחלק מויכוח עם סמלים נוצריים בני הזמן . מספר רב של מקורות , הן כתובים והן מאוירים , ניתנים להתפרש כביטוי לפולמוס חברתי , שהוא קטגוריה היםטורית תרבותית , שאותה השליכה נטלי זמון דיוויס על המאבקים הפרוטסטנטיים קתוליים בצרפת של המאה ה . 16 תוך שהם חיים בנפרד ובו בזמן גם ביחד , חגגו יהודים ונוצרים את תרבויותיהם הדתיות בטקסים פומביים , שנצפו על ידי בני התרבות האחרת , דבר שסייע להם , בדרכם שלהם , להבין את העולם . משוב תרבותי זה היווה ציר מרכזי בתרבות אשכנז . ניתוח סמלי של טקסים והשתקפויות אחרות של פולמוסים חברתיים מציע נקודת השקפה אחרת על יחסי גומלין בין יהודים לנוצרים מאשר , למשל , ניתוח התפתחויות בתוך ההלכה היהודית או ויכוחים רשמיים כתובים בין הדתות . נוסף על לב במובן שכל , ראה : H . L . Ginsberg , 'Heart ' , Encyclopedia Judaica , VIII , Jerusalem 1971 , pp . 7-8 , N . Z . Davis , The' Rites of Violence ' בתוך ספרה : חברה ותרבות , 'עמ . 152-187 אני עוסק בכתיבת חיבור נוסף על האופן שבו יהודים ונוצרים מדמים את האחר ואת עצמם . בחיבור זה אראה כיצד אצל בני שתי הדתות נעשה שימוש בסמלים מן התרבות הדתית של האחר , תוך כדי היפוכם וחתירה תחתיהם . ראה : בונפיל , במראה כסופה , עמ ' ; 11-21 וכן : I . G . Marcus , 'Jews and Christians Imagining the Other in Medieval Europe ' , Prooftexts , XV ( 1995 ) , pp . 226-209 יעקב כ " ץ יישם מתודולוגיה סוציולוגית לפירוש ההיסטורי של מקורות הילכתיים בספריו : בין יהודים לגויים : יחס היהודים לשכניהם בימי הביניים ובתחילת הזמן החדש , ירושלים תשכ"א ; מסורת ומשבר , ירושלים תשל"ח ; גוי של שבת , ירושלים תשמ . ד "

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר