תוכן העניינים

עמוד:7

פרק עשירי : אלימות כלפי נשים 373 א . המורשה התלמודית ; 373 ב . המציאות בחברה הנוצרית והמוסלמית ; 375 ג . עמדתם של גאוני בבל ; 377 ד . עמדתם של חכמי ספרד ; 380 ה . עמדת הרמב ; 382 ם " ו . המציאות בצרפת ובאיטליה ; 388 ז . המציאות בגרמניה ; 390 ח . סיכום : בין תיאוריה למציאות 396 פרק אחד עשר : הגרושה ו"המורדת" 398 חלק ראשון : האישה הגרושה 398 א . המורשה המקראית והתלמודית ; 398 ב . יחסם של חכמי ישראל בימי הביניים אל הגירושין ; 403 ג . העילות לגירושין 413 חלק שני : האישה ה"מורדת" 433 א . התמורה בראשית תקופת הגאונים ; 433 ב . הנסיגה מתקנת " מורדת " במאה הי ; 438 ב " ג . ריבוי הגירושין וה " מרידות " באשכנז במאה הי '' ג ולאחריה ; 443 ד . "מרירת " נשים בחברה הנוצרית ; 450 ה . גירושין ו"מרידות " בספרד ; 452 ו . היחס אל האישה הגרושה 456 פרק שנים עשר : האלמנה וה"קטלנית" 459 א . ריבוי האלמנות ; 459 ב . המורשה המקראית והתלמודית ; 460 ג . המציאות בחברה הנוכרית ; 464 ד . תוחלת החיים באירופה ; 465 ה . היחס לנישואי אלמנה ושכיחות התופעה בחברה היהודית ; 466 ו . הזכויות הכלכליות של האלמנה ; 470 ז . האישה ה"קטלנית " ; 475 ח . האישה ה " קטלנית " בימי הביניים ; 478 ט . האלמנה וה"קטלנית " במשנת ה"זוהר " ; 485 י . היחס לאישה ה"קטלנית " באשכנז 487 פרק שלושה עשר : סיכום - מעמד האישה בפרספקטיבה היסטורית 495 א . התמורות לטובה ; 495 ב . התמורות לרעה ; 500 ג . דממת היצירה ; 502 ד . בין "חסידות" ל"מורדות" 505 רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים 509 מפתחות 535 תיקונים והשלמות 550

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר