תוכן העניינים

עמוד:10

ד . הטיעונים של ר ' אהרן הלוי לירושת ר ' שניאור זלמן 424 ה . שני סגנונות של תפילה 430 ו . "קונטרס ההתפעלות " 433 ז . תגובת ר' אהרן הלוי 442 ח . סיכום ומסקנות 445 סיכום 457 נספח : מכתבים של שטרנה אלמנת רש " ז בעניין הרכוש המשפחתי שאבד במהלך המלחמה 465 רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים 473 מפתח 487

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר