פתח דבר

עמוד:7

פתח דבר הכרך השלישי של ' סיפור עוקב סיפור : אנציקלופדיה של הסיפור היהודי' מוסיף נדבך בן שנים עשר ערכים לעשרים ואחד הערכים שנדפסו בכרכים הקודמים של האנציקלופדיה . מהמאגר המתרחב הזה כבר ניתן להשקיף על קו האופק הנפרש לרוחב היסטורי וגאוגרפי של התופעה הרב גרסאית של הסיפורת היהודית ; תפוצתה בספרויות היהודים בלשונותיהם השונות ( עברית , ארמית , יידיש , ערבית יהודית ולאדינו ) ומגעיה המרתקים עם ספרויות שכנות לה . מערך ההערות המדעיות וההפניות הביבליוגרפיות המלווה את הערכים בשלושת הכרכים משרטט את היקפה העצום של הספרייה המכילה את אוצר הסיפור היהודי : קובצי המדרש , ספרות האקסמפלות , אוספי סיפור פופולריים , כתבי יד , כתבי עת , ספרי לימוד , ספרות מוסר ועוד . מבעד לספרייה זו הולך ומצטייר " עולם הדמיון" של תרבות ישראל שבכל הזמנים , כפי שעוצבה במעשה הסיפור שלה . לקוראים בכרך זה מומלץ לשוב ולעיין בכללי המתודה התימטולוגית כפי שנוסחו בכרך הראשון ( עמ' . ( 25-52 כללים אלה קובעים את שיטת הסיעוף בגוף הערך האנציקלופדי ומתווים את שיטת ניתוח הטקסט הסיפורי בכל גרסה וגרסה . בכרך הנוכחי חל חידוש בהפניה לטיפוסי סיפור בין לאומיים . בעת העבודה על כרך זה ראה אור הספר ' הטיפוסים הבינלאומיים של הסיפור העממי' מאת אותר Hans-Jorg ) Uther , The Types of International Folktales , Helsinki : Academia Scientiarum . ( Fennica , 2004 , part II-I ספר זה מעודכן ומורחב ולפיכך ההפניות לטיפוסי סיפור נעשו למפתח זה . אם לא נמצא טיפוס הסיפור במפתח החדש נותרה ההפניה למפתח של אארנה תומפסון Antti Aarrne and Stith Thompson , The Types of the Folktale , Helsinki : ) . ( Academia Scientiarum Fennica , 1981 ההפניות למהדורות האנגליות של האסופה ממקור ישראל נרשמו מטעמים טכניים ללא ציון פרטים ביבליוגרפיים מלאים , אנחנו משלימים אותם בזה . מהדורת התרגום : Mimekor Yisrael : Classical Jewish Folktales , collected by Micha Joseph Bin-Gorion ; ed . by Emanuel Bin-Gorion ; trans . by I . M . . Lask ; introd . and notes by Dan Amos-Ben , Philadelphia 1976 המהדורה המדעית

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר