תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 7 רשימת הערכים מות דוד / יואב אלשטיין ותמר מאיר 9 חוני המעגל מוריד גשמים / ורד טוהר 29 האתרוגים / משה גולצ'ין 65 הפיקדון / עמית עסיס 83 מעשה ברוריה / איתמר דרורי 115 ר' מאיר ואשת רעהו / ורד טוהר 155 חולדה ובור / אבישר הר שפי 181 הנדון למוות ביום חתונתו / אבידב ליפסקר אלבק 211 לשון הרע הורגת שלושה / נגה רובין 237 גלות הצדיק שהכניע ארי / אבידב ליפסקר אלבק 263 רש שמואל החסיד מציל ארי מפנתר / אבידב ליפסקר אלבק 279 אריאל ) הפרוש והארי ( / אבידב ליפסקר אלבק 289 גרסאות ייצוגיות 307 תקצירי הערכים באנגלית vii

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר