אנציקלופדיה של הסיפור היהודי

עמוד:4

חברי המערכת : ורד טוהר , עורכת משנה איתמר דרורי רכזת המערכת : רונה טאוזינגר הספר יוצא לאור בסיוע : בית שלום , קיוטו , יפן הקרן ע"ש יצחק עקביהו קרן איהל ע"ש חיים ושרה דראגונסטר המרכז ללימודי יידיש ע"ש רינה קוסטה המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן מסת 978-965-226-416-9 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מיזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע " ג בדפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר