דלתות נפתחות אנדרה היידו ומירה זכאי ממשיכים לשוחח

עמוד:4

Mira Zakai and Andre Hajdu Doors Opening , an Ongoing Conversation עורך הסדרה : גיורא רוז › המערכת : עוזי שביט דבי אילו › נוע › ברו › דנה פריב - › חפ › ערכו : יעל אופיר , נוע › ברו › עיצוב הסדרה : רוני בלו › טוקי ISBN 978-965-02-0749-6 ) כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבו › המאוחד נדפ › בישראל by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd ,. 2015 מהדורה חדשה , מתוקנת ומורחבת של ה › פר לאן שוחים דגי הסלמון : דיאלוג ( 1999 ) עימוד : › טודיו ע . נ . ע . בע"מ דפו › " חדקל" בע › מ , תל אביב תשע 2015 – "ה www . poalim-kibutz . co . il

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר