תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים מבוא 9 פרק ראשון " הספרייה היהודית הגדולה בעולם : " ספרי קורבנות השואה וחלוקתם מחדש לאחר מלחמת העולם השנייה 31 פרק שני מצבה משונה : איסוף הספריות הפלסטיניות ממערב ירושלים במלחמת 1948 וגלגוליהן בספרייה הלאומית 78 פרק שלישי " את המורשת הזאת יש להציל משכחה : " האוניברסיטה העברית ונכסי הרוח של יהודי תימן 127 אחרית דבר 168 רשימת המקורות 179 מפתח השמות והעניינים 198

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר