אקס ליבריס היסטוריה של גזל, שימור וניכוס בספרייה הלאומית בירושלים

עמוד:4

Libris-Ex : Chronicles of Theft , Preservation , and Appropriating at the Jewish National Library Gish Amit יועץ מדעי לספר זה : עמוס גולדברג עורך הסדרה : יהודה שנהב עורכת ראשית : טל כוכבי אחראית תחום העריכה : רונית טפיירו עורכת לשון : חמוטל לרנר מזכירת המערכת ומפיקה : יונה רצון בסדרת הקשרי עיון וביקורת מתפרסמים ספרי מחקר מקוריים וביקורתיים בנושאי תרבות וחברה בישראל מסת"ב : ISBN 978-965-02-0706-9 ) ד"תשע , מכון ון ליר בירושלים / הוצאת הקיבוץ המאוחד ) 2014 , by the Van Leer Jerusalem Institute / Hakibbutz Hameuchad Publishing House דפוס "חדקל" מ"בע , תל אביב

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר