תוכן העניינים

עמוד:8

משפט משווה : סקירה היסטורית קצרה והדין המצוי 66 ארצות הברית וקנדה 66 בריטניה ומדינות המשפט המקובל 70 גרמניה 74 צרפת 75 ביקורת והמלצות 78 היעדר הבחנה בין חברות בארגונים מסוגים שונים לעניין האחריות הפלילית של הפרט 78 חסר ביסוד העובדתי והנפשי של העברה 79 iii Abstract

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר