תוכן העיניינים

עמוד:4

תוכן העיניינים . 1 הקדמה 7 פעילויות יום-יום 9 ו-IADL ADL הגדרות ומושגים הקשורים לתפקוד 10 . 2 עקרונות גישה למטופל 14-11 עקרונות בסיסיים בהרמה ובניוד של מטופלים הזקוקים לעזרה רבה 11 - בטיחות הפיזיותרפיסט 12-11 - היערכות לקראת העברת מטופל 12-13 - עקרונות העברת מטופל 14-13 . 3 תנוחת מטופל במיטה למניעת פצעי לחץ 18-15 . 4 תנועה במיטה 65-19 הנחיות להנעה של מטופל במיטה 20-19 גלגול מטופל משכיבה על הצד לשכיבה על הגב 20-21 - תיאור ביצוע נורמטיבי 20 - הנחיית מטופל לביצוע עצמאי 21 - הנחיות למתן עזרה חלקית למטופל בעת המעבר משכיבה על הצד לשכיבה על הגב 21 - העברה של מטופל פסיבי משכיבה על הצד לשכיבה על הגב 22 גלגול מטופל משכיבה על הגב לשכיבה על הצד 25-23 - תיאור ביצוע נורמטיבי 23 - הנחיית מטופל לביצוע עצמאי 23 - הנחיות למתן עזרה חלקית למטופל בעת המעבר משכיבה על הגב לשכיבה על הצד 23 - העברה של מטופל פסיבי משכיבה על הגב לשכיבה על הצד 25-24 גלגול מטופל משכיבה על הבטן לשכיבה על הגב 28-25 - תיאור ביצוע נורמטיבי 25-26 - הנחיית מטופל לביצוע עצמאי 26 - הנחיות למתן עזרה חלקית למטופל 27-26 - העברה של מטופל פסיבי משכיבה על הבטן לשכיבה על הגב 28-27 גלגול משכיבה על הגב לשכיבה על הבטן 29-32 - תיאור ביצוע נורמטיבי 29 - הנחיית מטופל לביצוע עצמאי 29 - הנחיות למתן עזרה חלקית למטופל 30 - העברה של מטופל פסיבי משכיבה על הגב לשכיבה על הבטן 32-30 הרמת האגן 33-35 - תיאור ביצוע נורמטיבי 33 - הנחיית מטופל לביצוע עצמאי 33 - דרכים לעזרה חלקית 34-33 - הרמת אגן למטופל פסיבי 35-34 שינוי מיקום במיטה 36-65 - תיאור ביצוע נורמטיבי של הרמת אגן ותנועה במיטה 36 - הנחיית מטופל לביצוע עצמאי 36

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר