תוכן העניינים

עמוד:7

פרק תשיעי : גידולים להפקת סוכר 346 קנה סוכר , 346 סלק סוכר , 352 פרק עשירי : צמחי בר ואילנות סרק 358 ' אילנות סרק' - מונחי יסוד 358 ההבחנה בין אילן מאכל לאילן סרק בספרות חז"ל , 359 ברכות על פרותיהם של אילנות סרק : מקורות ראשוניים והשתלשלות ההלכה , 360 הגדרות וקריטריונים לצמחי סרק , 362 ברכותיהם של ירקות שדה , 363 ' צמחי סרק' בארצות המזרח ובצפון אפריקה 365 הסוג אלה , 365 הסוג אלון , 367 הדס מצוי , 369 חלמית גדולה , 372 מיני קוצים , 373 שיזף מצוי , 374 שקמה , 378 ' צמחי סרק' בארצות אירופה 381 אגוזי בר , 382 אגסי בר , 383 אוכמניות , 384 חזרזר , 384 דומדמניות , 384 אקורוס , 387 כרפס בר , 389 הסוג פטל , 390 שוש קרח , 393 הסוג תות , 395 תפוח עץ , 399 פרק אחד עשר : כמהין ופטריות למאכל 404 כמהין ופטריות - זיהוי , 405 כמהין ופטריות - שימושים קולינריים , 406 ברכותיהם של מאכלי כמהין ופטריות , 409 הסברם של פרשנים ושל בעלי הלכה לגדילתן של הפטריות , 410 מעמדן של כמהין ושל פטריות בראי המחקר המודרני , 411 פרק שנים עשר : חידושים חקלאיים וטכנולוגיים והשפעתם על ברכות הנהנין 412 השבחת פרות , 412 התפתחויות בתחום החקלאי טכנולוגי , 415 הרכבות גידולים , 420 פרק שלושה עשר : השפעות גאוגרפיות , אקלימיות , תרבותיות וכלכליות על ברכות הצומח 424 פרק ארבעה עשר : מאכלים , נוהגי אכילה ודפוסי שולחן כגורמים בעיצובן של ברכות הסעודה : מסורת ותמורות 433 מזונות מן הצומח וברכותיהם בספרות הרבנית מהמאה ה 16 ועד לזמננו : דיון ומסקנות 452 מקומם של צמחים ותיקים בספרות הברכות של האחרונים , 452 השתקפות התמורות ושינויי הזמן בספרות הברכות , 453 אקלום של גידולים חקלאיים חדשים , 453 אינטרודוקציה של גידולים אמריקניים בקהילות היהודיות במזרח ובמערב , 456 צמחי מאכל ומזונות במטבח היהודי ישראלי המודרני , 457 מדינת ישראל ככור היתוך חברתי וגסטרונומי , 458 תהליך הגלובליזציה ומזון עתידי , 459 התפתחויות ושיפורים בתחום הטכנולוגיה והחקלאות , 460 תמורות בשימוש בגידולי מאכל

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר