בשליחות המערב מבט אחר על ההיסטוריה היהודית המודרנית