גוסטב לנדאואר מבוא

עמוד:10

כדי להימנע מהקונוטציה השלילית של מושג האנרכיה בשימוש הלשוני הרגיל מעדיפים אנרכיסטים רבים להשתמש במושג "סוציאליזם חופשי" או "סוציאליזם ליברטארי . " לנדאואר עצמו נהג להשתמש בשני המושגים ללא הבחנה ביניהם ; עבורו היה הסוציאליזם עיקר . ספר זה שנושאו לנדאואר - האיש ותורתו , הוא שלישי בסדרת ספרים שערכנו העוסקים כאנרכיסטים ממוצא יהודי . הפעם הרחבנו את היריעה ואנו מביאים בו שלושה סוגי פרסומים . קטעים נבחרים מספריו של לנדאואר בתרגומים חדשים ; מאמרים מתורגמים מאת מחברים בני זמננו או בני העבר הקרוב העוסקים באיש ובמפעל חייו ; כמה רשימות של העורכים המתייחסות לתחומים אשר לנדאואר עסק ופעל בהם במיוחד , וכן למידת השפעתו על תנועות הנוער הציוניות . מאחר שאין זה ספר מחקרי עיוני לא נמנענו גם מלהתייחס לדרכים שבהם עשויה השקפת עולמו להשפיע על ראיית ההווה והשקפתנו עליו . לוותיקים בינינו , שהבכיר בעורכי ספר זה נמנה עמהם , היו זיכרונות עמומים אודותיו מימי נעורינו בתנועת הנוער . דובר עליו אז כאחד ה " ליטראטים " שנרצח במהפכה הקומוניסטית במינכן . כילדי מלחמת העולם "הגדולה " ומהפכת הנפל עם סיומה , ימי ויימאר , גם ידענו שיש לו קשר מסוים עם השנים ההן . כילידי העיר קרלסרוהה גם ידענו שהוא נולד בעירנו , היה יהודי , ולאביו הייתה חנות נעליים ברחוב הראשי של העיר . אט אט חדרה הציונות אל בתי היהודים וגם מתבוללים נדבקו בה . נערים ונערות יהודים הצטרפו לתנועות נוער ציוניות שקיבלו גוון סוציאליסטי . בין הספרים הסוציאליסטיים פגשנו גם את פרי רוחו של לנדאואר : הספרים המהפכה וקריאה לסוציאליזם . נתקלנו בספרו המטיף למוות , ויחד עמו הגענו גם לפרידריך ניטשה וספרו המרתק והמסעיר כל כך כה אמר זרטוסתרא ; עם ידע זה על לנדאואר יצאנו לדרך . יחד עם צעירים רבים התחנכנו אז על נושא המרקסיזם מול הסוציאליזם , שלנדאואר הטיף לו . סוציאליזם זה נקרא אז "סוציאליזם אתי . " ואילו

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר