תוכן העניינים

עמוד:7

נושאו של קובץ זה הוא גוסטב לנדאואר , מגמות חייו ועולמו הרוחני . זהו קובץ שלישי של מאמרים ורשימות העוסקים בריבוי פניה של התנועה האנרכיסטית , ומכמה בחינות הוא משמש מעין סיכום לסידרה זאת שערכנו . גוסטב לנדאואר לא נמנה אמנם עם מייסדי התנועה האנרכיסטית ומכונניה , והאנרכיזם בגרמניה לא הגיע מעולם לדרגת חשיבות והשפעה כבארצות התרבות הלטינית . בכל זאת נראה לנו , כי מכל ההוגים והפעילים באנרכיזם לדורותיו , דבריו של לנדאואר הם בעלי משמעות רבה יותר לעולמנו מאשר כתבי האבות המוכרים של התנועה . דומה כי הקריאה לסוציאליזם , שהקובץ שלנו מופיע במלאות מאה שנה לפרסומה , ובספר זה יכולנו להביא אך מבחר קטן מדבריה , מדברת אל לבנו גם היום ; אולי מיטיבה היא להתייחס לבעיות המטרידות אותנו מכתבים קלאסיים רבים של הסוציאל דמוקרטיה . זאת ועוד , בדורותינו , כשההתמחות המקצועית הנדרשת מאיימת לטרוף כל תמונה עקיבה , ברורה והגיונית של העולם הסובב אותנו , קשה לא לשאוב עידוד מהרב גוניות הגורפת של הנושאים והעניינים שלנדאואר נתן דעתו עליהם , והכל בחשיבה יסודית ומנומקת ותוך תאום והערכה . יתר על כן , בכל אחד מהנושאים הרבים שלנדאואר נתן את דעתו עליהם , הוא ידע להעמיק ולחדש , לשנות אך גם להסכים . לכן ידע אולי לדבר לא רק אל דורו , אלא גם למצוא נתיבות אל לבם של הדורות הבאים . אכן , הוא ידע כמה שפות והיה בן בית בכמה תרבויות . גם אל תרבות עמו מצא נתיב , ואילו ניתן היה לו , ודאי אף היה מחלק עמנו את פרי הגותו . אך פתיל חייו נותק ביד אכזרית .

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר