גוסטב לנדאואר עליו ומשלו

עמוד:4

Haim Seeligman and Jacob Goren Gustav Landauer His Writings and his Times עריכה / יעקב סתר © כל הזכויות שמורות ליד טבנקין דואר רמת אפעל 52960 www . yadtabenkin . org . il טל' 03-5344458 פקס' 03-5346376 All Rights Reserved ישראל , , 2009 תשס"ט מסת 978-965-282-103-4 ב" הספר יצא בסיוע : * משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות * קרן פרץ נפתלי סדר ועימוד י ורדית צרפתי עיצוב העטיפה . רוחמה ש . דפוס י גרפית , ירושלים Yad Tabenkin Ramat Efal 52960

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר